Michael Weber: Démoni apokalypsy

     Velmi poutavá, ale i velmi bolestná sonda do jedné z nejtemnějších etap historie českých zemí. Historický román Démoni apokalypsy od českého spisovatele Michaela Webera se odehrává na Moravě a posléze i v Čechách během závěrečných fází Třicetileté války, konkrétně v průběhu čtyřicátých let sedmnáctého století. Hlavní postavou knihy je švédský kaprál Johann Coppy – rodilý Čech, sečtelý muž, ale i nelítostný voják, který pod vedením slavného vojevůdce Torstenssona vpadl na Moravu jako jeden z mnoha členů jeho velké armády. Coppyho znalosti se budou severským uchvatitelům jistě hodit, poněvadž se narodil v Olomouci. A právě bohaté moravské město je prvním švédským cílem.

      Troufnu si tvrdit, že právě Třicetiletá válka představuje jedno z méně známých období české historie (vyjma bitvy na Bílé hoře) a celkové povědomí o tomto úseku historie je spíše menší. Pro méně zasvěcené jsou Démoni apokalypsy tím nejlepším možným čtením. Jedná se o ideální kombinaci čtivého dobrodružného příběhu s věcným (a neméně zajímavým) výkladem historie. Jak už jsem ale avizoval, tak se jedná o nesmírně bolestivé historické období české historie, během kterého pokleslo obyvatelstvo Čech a Moravy více než o jednu třetinu, byla zcizena spousta českého (kulturního) bohatství a několik dalších století poté následovala doba těžkého společenského a náboženského útlaku.

      Autor knihy spoustu z těchto zásadních událostí přímo popisuje (čerpal z mnoha historických publikací) právě prostřednictvím hlavní postavy, která se přímo účastní mnoha zásadních milníků pozdní fáze války. Například dobývání Olomouce a její následné okupace, plenění širokého moravského okolí, neúspěšného obléhání Brna, krvavé bitvy u Jankova, přepadení Prahy na sklonku války, ale i jednoho z největších masakrů války, jímž bylo vyplenění města Magdeburk. Z předešlého výčtu je jasně patrné, že Démoni apokalypsy rozhodně nejsou žádným oddechovým počteníčkem do nepohody. Rozhodně to je kniha věrná svému názvu. Často mi během čtení nebylo úplně dobře, ale nemohl jsem si pomoct a četl dál a dál. Je to totiž skvělá kniha.

 

Naše hodnocení
Vaše hodnocení

Napsat komentář