Juraj Červenák: Anděl v podsvětí

Anděl v podsvětí: místo činu Plzeň. Silně katolická a momentálně i značně přelidněná Plzeň, kde v současné době přebývá císař Rudolf II. Habsburský, jelikož v Praze stále řádí devastační epidemie moru. Po poutavé krkonošské anabázi, ve které absentoval notář Barbarič, se ve zmiňovaném městě opětovně sejde ústřední trio dobrodružného detektivního cyklu, aby vyřešilo dost možná jejich dosavadní nejsložitější a nejzamotanější případ. K tomu je povolal bratr kapitána Steina, avšak po příjezdu do města vyšetřovatelé zjišťují, že se ztratil, přičemž stopy vedou do strašidelnými báchorkami opředeného městského podzemí.

A právě spletité plzeňské katakomby představují jednoho z hlavních hybatelů děje sedmého dílu série. Do nebezpečné detektivní hry, ve které půjde nejednou o holé přežití, vstoupí i tajuplné zhýralé spolky, členové zahraničních delegací k císaři, skrz naskrz zkorumpovaní a oportunističtí členové městské rady a v neposlední řadě i dva vysoko postavení muži královského dvora Rumpf a Trautson, kteří budou měrou vrchovatou tahat za nitky. Plzeň a její nejbližší okolí se stane jedním velkým vroucím kotlem a to i v zimním období. Anděl v podsvětí je jedna z nejdelších, nejatmosféričtějších a nejambicióznějších epizod celé dosavadní série. Dle mého soudu je i ta nejlepší.

Naše hodnocení
Vaše hodnocení

Napsat komentář