The Vietnam War

The Vietnam War je válečný dokumentární seriál, který se primárně zabývá válkou ve Vietnamu, avšak zprostředkované časové rozmezí tohoto monumentálního díla autoři sami vymezili od roku 1858 až do současnosti. Dokument se skládá z deseti epizod a jeho celková délka je zhruba 16 a půl hodiny. V jednotlivých dílech pokrývajících daná časová období se divák dozví opravdu vše podstatné o tomto konfliktu. V neskutečně komplexním díle nechybí emotivní výpovědi účastníků (obou stran), autentické dobové záběry či přehledně zachycené manévry na taktických mapách.

Rozsah a kvalita dokumentu je vskutku bezprecedentní a člověk má po zhlédnutí dojem, že mohl být součástí podstatného úseku historie: zákonitě především z pohledu americké a vietnamské strany, avšak konflikt v mnohém vypovídá i o globálním dění v tehdejším světě a společnosti. The Vietnam War je obdivuhodně zpracovaný seriál, který přináší nespornou hodnotu, a to nejen onu očekávanou edukační. Celý dokument též prostupuje silné morální poselství. Lidstvo často a rádo zapomíná, a právě tento projekt představuje ideální sebereflexivní formu připomenutí našich krvavých dějin.

Naše hodnocení
Vaše hodnocení

Napsat komentář