Milo Manara: Caravaggio

Michelangelo Merisi de Caravaggio: jeden z nejslavnějších umělců historie, který je hlavní postavou komiksu od věhlasného komiksového tvůrce Mila Manary, jenž proslul především skvostně nakreslenými díly s lehkým erotickým přesahem. A přesně do této kategorie spadá i Caravaggio. Jedinečná edice Mistrovská díla evropského komiksu byla obohacena o další úchvatný komiks, ve kterém se snoubí atmosféra pozdních fází italské renesance ještě dále umocněná dominantním zasazením do města všech měst, dechberoucího Říma. Tato ikonická lokace doslova ožívá na jednotlivých stránkách, na nichž autor navíc ještě zhmotňuje jednotlivá stěžejní Caravaggiova umělecká díla.

Pověstná umělcova geniální hra světla se stínem na precizně zpracovaných realistických vyobrazeních různých biblických a dalších motivů je v knize uváděna do ostrého kontrastu s poněkud neurvalým, živelným a nárazovým stylem jeho života. Ten byl nakonec značně krátký, avšak nabitý rozličným dobrodružstvím: od častých (a silně inspirativních) pobytů ve vězení přes útěk do Neapole před spravedlností až po výpravu na ostrov Malta kvůli vstupu do řádu Maltézských rytířů a následnému získání milosti. Všechny tyto etapy Caravaggiova života zprostředkovává tento vskutku mistrovský komiks hodný jména zobrazovaného hlavního hrdiny, který se navždy zapsal do historie světa umění.

Naše hodnocení
Vaše hodnocení

Napsat komentář