Juraj Červenák: Dobrodružství kapitána Báthoryho

     Skvělá historická fantasy série od zkušeného slovenského spisovatele Juraje Červenáka se odehrává ve druhé polovině sedmnáctého století, ve které Evropu sužovaly táhlé a nesmírně krvavé válečné konflikty. Hlavní postavou tohoto cyklu je věhlasný bojovník a turkobijce kapitán Kornelius Báthory. Slovenský válečník působí jako velitel hradu Drienov na uhersko-osmanském pohraničí, které tehdy bylo na území dnešního jižního Slovenska. Právě v těchto nebezpečných končinách začíná pozoruhodná kapitánova cesta.

     V první knize Strážcové Varadínu kapitán hledá svého ztraceného syna, jenž byl zajat loupeživými bandami. Jeho cesta vede skrz severní Maďarsko až k Turky obléhané sedmihradské pevnosti Varadín. No a putování se neobejde bez mnoha krvavých potyček. Jedná se především o menší konflikty, které knihu pasují na nejkomornější díl celé ságy. Druhá část Brána Irkally už je podstatně výpravnější o zavede kapitána přes Krétu a Kypr až do dalekých oblastí Středního východu. Právě ve dvojce začne hrát velkou roli prvek fantasy. Třetí kniha Ďáblova pevnost je nejdelší, možná i nejlepší, a také skvěle vyvážená. Autor v ní dobře kombinuje klidnější pasáže s těmi akčními a dojde i na romantiku. Děj se odehrává výhradně na území dnešního severního Chorvatska. Čtvrtá a zatím poslední část Železný půlměsíc vrací zápletku na Slovensko, kam táhne obrovská turecká armáda. Dojde zde i na velké bitvy mezi křesťanskými a osmanskými vojsky a kapitán se jich samozřejmě také zúčastní.

     Pro milovníky dobrodružné historické literatury je tato sága skutečně ideálním čtením. Je tu spousta akce a zajímavých postav (derviš Čelebi, kozák Voronin, samotný Báthory…) a mnoho hodnotných historických faktů, které čtenáři přibližují život, zvyklosti a vojenství tehdejší doby. Mě například série mnohokrát podnítila k tomu, abych si dohledával různé detaily a podrobnosti na internetu. Oceňuji také nečernobílé podání Osmanské říše, která tehdy byla v mnoha ohledech vyspělejší než západní země. Jedním z hlavních motivů ságy ostatně je přátelství křesťana a muslima. A to je téma, které v současné společnosti rezonuje snad ještě více než tehdy.

 

Naše hodnocení
Vaše hodnocení

Napsat komentář