Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla

Český ekonom Tomáš Sedláček vydal v roce 2009 (po vypuknutí tzv. Velké recese) knihu Ekonomie dobra a zla, ve které nás provede na dlouhé cestě historií, jenž zkoumá z pohledu ekonomie. Cesta začíná u nejstarší dochované písemnosti (Epos o Gilgamešovi) a pokračuje dále podél ekonomických myšlenek a názorů slavných (antických) filozofů, středověkých církevních představitelů až k idejím novodobých ekonomů a myslitelů. Osobně nelituji, že jsem se této cesty zúčastnil, poněvadž umí být nesmírně zajímavá a obohacující, ale zároveň i docela úmorná.

Tomáš Sedláček má obrovský přehled a v různých rozhovorech umí jasně a věcně vysvětlovat věci i laikům a méně znalým jeidncům, avšak v této knize autor místy působí dojmem, že píše pro ty více nadané členy akademie věd. Některé pasáže jsou značně složité na čtení a pochopení, obsahují množství cizích slov, latinských názvů a není snadné se jimi prolouskat. Jedná se o značně filozofické čtení, což k plynulé čitelnosti také zrovna nepřispívá. Celkově ale knihu hodnotím kladně, jelikož přináší spoustu zajímavých poznatků nejen o ekonomii, ale především i o lidstvu samotném.

Naše hodnocení
Vaše hodnocení
[Celkem: 1   Průměr: 4/5]

Napsat komentář

Your email address will not be published.