The Turning Point

Tvůrce stylových krátkých animáků Steve Cutts (Man, Happiness) vytvořil další zdařilé dílo, jímž je filmeček The Turning Point. V této podívané si zvířata a lidé na Zemi přehodí své role.