Jan Drnek – 1938: Věrni zůstaneme

Kniha 1938: Věrni zůstaneme od českého spisovatele a historiografa Jana Drnka zprostředkovává události, které předcházely osudovému roku 1938 a následně se v něm i děly v rámci Československé republiky. Jedná se o alternativně historickou mystifikaci, ve které autor předkládá svou verzi evropských událostí z období Mnichovské zrady, přičemž hlavní změna oproti reálnému historickému ději spočívá v razantním odřeknutí tehdejších dohod západních států s nacistickým Německem o odstoupení sudetských výběžků a dalších značných území našeho suverénního státu. Naše elity a potažmo i celý národ zastanou jasné negativní stanovisko a rozhodnou se bránit vpádům německých vojsk. A právě to je hlavní zápletka knihy, která se zaměřuje především na události ohledně mobilizace naší armády a přípravu na obranu vlasti.

Některé aspekty knihy je možné méně či více kritizovat anebo zpochybňovat (silná vyhraněnost autora v některých oblastech, absence map, promísení reálných a mystifikačních událostí, nemalý počet chyb v textu), ale stále to jsou spíše jemné vady na výborném celku. Fortelná kniha takřka o pěti stech stranách (i s poznámkami autora) je napsaná až překvapivě poutavě a čtivě, což je vzhledem k úzce zaměřenému a specifickému tématu obdivuhodný počin. Pro milovníky historických coby kdyby se jedná o ideální čtení a zároveň i o bezvadnou lekci historie, která by mohla zaujmout zástupce širšího čtenářského spektra. V kontextu značné absence důležitého dvacátého století ve výukových osnovách škol a s ní spojené zákonité obsáhlé neznalosti některých skupin obyvatel v tomto ohledu se rovněž jedná o pozoruhodnou a důležitou knihu.

Naše hodnocení
Vaše hodnocení

Napsat komentář