Dušan Uhlíř: Drama Bílé hory

           Tato vynikající historická naučná kniha od renomovaného historika a spisovatele Dušana Uhlíře vám jistě poskytne zcela nový pohled na jednu z nejdůležitějších bitev českých dějin. Ta je totiž již po několik století spojována s určitými mýty a mystifikacemi, které do svého povědomí převzala většina našeho národa a právě kniha Drama Bíle hory je poměrně jasně vyvrací. Dušan Uhlíř zvolil velmi vhodný styl psaní založený na menších výstižných kapitolách a na množství vedlejších odstavců, které čtenáři přibližují především (vojenský) život a fakta ze života slavných osobností tehdejší doby. Opravdu velmi záživné počtení, a také velmi důležité. Mnoho z nás bude jistě překvapeno, protože si bitvu na Bílé hoře odjakživa představuje jako nějaký hrdinný boj českých vlastenců za svobodu, ale tento střet byl z „naší strany“ spíše chaotickou potyčkou demoralizovaných žoldáků z různých koutů Evropy, kterým šlo především o peníze, jenž jim ani nebyly pravidelně vypláceny (jeden z důvodů porážky). Čest výjimkám. Drama Bíle hory je opravdu nesmírně zajímavý náhled na úvodní fáze jednoho z nejhorších evropských konfliktů a na jednu zásadní novověkou bitvu. Povinnost (nejen) pro všechny historické nadšence.

 

P.S: (Úryvek z knihy) – Vojenská přísaha, kterou vojáci skládali do rukou svého plukovníka, nikoho příliš nevázala. Množily se dezerce a vůbec se nepokládalo za nečestné přejít pod prapory protivníka. Pokud ještě na začátku války panovaly v bojujících jednotkách nějaké náboženské nebo vlastenecké ideály, rychle vymizely. Pojem vojenské cti, který snad platil ještě v rytířských dobách, se vytratil. Jak jej bylo možné hledat u prostých vojáků, když chyběl i důstojníkům? Ti sami šli příliš často příkladem ve špatnosti a nezřídka se stavěli do čela loupících band…

 

Naše hodnocení
Vaše hodnocení

Napsat komentář